TECHNICKÝ LIST

 (cena)

7850 DOLWACRYL - KRYCÍ LAK VŘ

 

Druh výrobku:

Vodouředitelný krycí lak na bázi čistého akrylátu pro vnější i vnitřní použití, optimálně ekologicky zaměřený. Vykazuje vynikající odolnost povětrnosti a trvalé uchování elasticity.

Oblast použití:

Ve všech oblastech vnějšího i vnitřního natěračství jako ochrana a dekorativní nátěr objektů, jako jsou okna, vyklady, regály, dřevěné obklady, střešní a stropní podhledy a pod. Na dřevo a minerální podklady, jako omítky (kromně čistě vápenných), beton, vláknocement, držící staré nátěry a základované kovy.

Vlastnosti:

Hustota

obsah sušiny

stupeň lesku

skladování

1,2 - 1,4 g/cm3 (dle barevného odstínu)

cca 53%
lesklý

6 měs.v uzavřených orig.nádobách,

chránit před mrazem

Příprava podkladu:

Čisté, odmaštěné, suché a základované, dřevo impregnované, vyschlé a základované,
omítky suché a vyzrálé.

Způsob nanášení:
Štětcem, válečkem, nebo nástřikem.

 

Postupy na dřevu

na nové vnější dřevo:

 

 

 

na staré renovované dřevo

a)odbroušení zvětralého povrchu,

 

nebo 

b)odleptání zvětralých povrchů roztokem Salmiaku, event.přebroušení

 

1x Holzimpregnierung F6215,

1x Dolwacryl-základní neředěný,

2x Dolwacryl krycí

 

 

1x Holzimpregnierung F6215,

po 24-28 hod.1x Dolwacryl-základní,

2x Dolwacryl krycí  

1x Dolwacryl-základní,

2x Dolwacryl krycí

Ředění:

Vodovodní vodou, je-li to nutné.

Vyráběné odstíny:

Bílá a odstíny vzorkovnic RAL a DOLD-MIX. Do stejných odstínů, jako lze tónovat  7850 Dolwacryl - krycí lak.

Vydatnost a spotřeba:

Z 1 kg se v praxi provede 6-9 m2 jedním nátěrem, podle druhu aplikace a kvality podkladu, což představuje praktickou spotřebu 0,11-0,16 kg/m2 na jeden nátěr.

Způsob nanášení:

Štětcem,válečkem,nástřikem.

Doba schnutí:

 

 

prachosuchost

přetíratelnost

po 1 hod.

po 3 hod.

 

Údaje platí pro 20°C/70% rel.vlhkosti vzduchu.Při rel.vlhkosti vzduchu nad 85% se schnutí značně zpomalí. Nenatírejte na přímém slunci, ani při teplotách pod +5°C.

Čistění nářadí:

Ihned po použití vodou, po zaschnutí univerzálními ředidly.

Hygiena a bezpečnost práce: Při manipulaci a skladování dodržujte předpisy pro hořlavé látky. Při aplikaci zajistěte dobré větrání, nejezte, nepijte, nekuřte, chraňte oči a pokožku před kontaktem ochranným oděvem, rukavicemi a ochrannými brýlemi. Při nevolnosti uveďte postiženého do klidové polohy na  čerstvém vzduchu a přivolejte lékařskou pomoc. Při kontaktu kůže omyjte vodou a mýdlem a ošetřete mastným krémem, při zasažení očí vyplachujte delší dobu pod tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Ekologie a odpadové hospodářství: Nevypouštějte do kanalizace a povrchových vod, neodstraňujte s domovním odpadem, deponujte na zvláštních skládkách.

Výrobce: DOLD AG Lack-und Farbenfabrik, CH-8304 Wallisellen, Švýcarsko

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice
 tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz