TECHNICKÝ LIST
(cena)

ARDEX 1-K

izolační hmota
 

   

Oblast použití:

Produkt je určen pro vnitřní prostory. Stěny i podlahy. Izolace ploch stěn a podlah pod obklady kachličkami a deskami pro namáhání vyskytující se v koupelnách, sprchách, nad koupací vanou a v prostorách s podlahovou vpustí.

 

Druh výrobku:

Izolační hmota ARDEX 1-K je jednosložková disperze neobsahující rozpouštědla, připravená k použití. Výrobek obsahuje speciální plniva a přísady. Izolační hmota ARDEX 1-K je snadno zpracovatelná, má poddajnou pastovitou konsistenci, nestříká a nestéká a ve vytvrzeném stavu je vodotěsná a vysoce pružná.

 

Příprava podkladu:

Podklady musí být suché, pevné, nosné a bez prachu a jiných nečistot. Sádrové podklady a savé nebo broušené anhydritové potěry natřete nátěrem disperzí ARDEX P51 zředěným vodou v poměru 1:3.Sádrové omítky musí být pevné, suché, s vrstvou tloušťky nejméně 10 mm, nevyhlazené. Pronikání vlhkosti z podkladu, například přes vnější stěnu, musí být vyloučeno. V případě potřeby musí být před aplikací izolační hmoty provedeny příslušné stavební úpravy. Podklady z dřevotřískových desek musí být vhodné pro lepení obkladů. Dřevotřískové desky musí splňovat kvalitu V100 G, musí mít dostatečnou tloušťku, musí být opatřeny perem a drážkou a jejich montáž musí být provedena tak, aby nedocházelo k jejich zkroucení.

 

Zpracování:

Nanášení izolační hmoty ARDEX 1-K lze provádět stěrkou, štětcem, štětkou nebo nanášecím válečkem. Těsnicím páskem ARDEX nejdříve utěsněte místa ohrožená tvorbou trhlin, jako jsou místa spojů, rohy, stykové spáry, dilatační spáry a prostupové oblasti. Postup je takový, že nejdříve na ošetřovaná místa naneste izolační hmotu ARDEX 1-K v dostatečném množství a přes čerstvou vrstvu hmoty nalepte těsnicí pásku nebo skelnou tkaninu. Potom proveďte nanesení první plošné vrstvy izolační hmoty na plochu stěn nebo podlah. Izolační hmotu nanášejte v rovnoměrně silné vrstvě. U velmi hrubých podkladů doporučujeme nanášení izolační hmoty pomocí stěrky.

Vytuhnutí izolační hmoty ARDEX 1-K záleží na tloušťce nanesené vrstvy, savosti podkladu a na podmínkách na stavbě. Druhá vrstva se nanáší při běžné teplotě nejdříve po dvou hodinách nebo u podlahových ploch až poté, co první izolační vrstva bude bez poškození pochůzná.

Vyšší teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužují. ARDEX 1-K se vždy nanáší v minimálně 2 sytých vrstvách o vydatnosti alespoň 1,1 kg/m 2 tak, aby byla zajištěna celková tloušťka obou vrstev po zaschnutí nejméně 0,5 mm. Při nanášení druhé vrstvy se provede úplné překrytí těsnicích pásek a skelné tkaniny a izolační vrstva se prováže.

Izolační hmotu ARDEX 1-K zpracovávejte při teplotách v rozmezí od 5 do 30 °C.

Ukládání dlažeb a obkladů:

S prováděním obkládacích prací lze začít po vytuhnutí druhé izolační vrstvy, nejdříve po 12 hodinách. K lepení obkladů a dlažeb jsou vhodné všechny tenkovrstvé lepicí malty z programu ARDEX. Dodržujte pokyny pro použití a zpracování uvedené v technickém listu příslušného produktu. U podkladů určených k obkládání, které ještě vysychají nebo jiných podkladů, které jsou náchylné k deformaci, jako například stavební desky, doporučujeme použití flexibilní tenkovrstvé lepicí malty. Při lepení mramoru a jiných přírodních kamenů citlivých na vlhkost používejte stavební rychlolepidlo ARDEX S16/S16W, které v případě potřeby můžete zušlechtit přidáním zušlechťující umělé pryskyřice ARDEX E90.

 

 

 

Doporučení:

ARDEX 1-K je určen pro použití v oblastech s malým namáháním. U vysokého namáhání, jako např. u bazénů, ochozů kolem bazénů, průmyslových sprchových zařízení apod. a při použití v exteriérech, použijte k utěsnění izolační hmotu ARDEX 8+9 nebo izolační hmotu ARDEX 2-K.

Stavební desky musí být namontovány k nosné konstrukci tak, aby se nebortily a aby byla zajištěna jejich stabilita. V případě pochybností proveďte práce na zkoušku.

 

Upozornění:

Po vytuhnutí je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný

 

 

Technická data podle kvalitativní normy ARDEX

Váha čerstvé

malty:

 

cca 1,5 kg/litr

Vhodnost pro

podlahová

 

Spotřeba materiálu:

U hladkých podkladů

topení:

vhodné

 

nejméně 1,1 kg/ m2

 

Povinné označení

 

Doba schnutí

 

nebezpečných

 

(20°C):

asi 12 hod.

látek:

žádné

Možnost obkládání

 

Kód GIS

D1

(20°C):

asi po 12 hod.

 

 

Balení:

Kbelík po 16 a 8 kg netto

Skladování:

Chraňte před mrazem, skladovatelnost v suchu

v originálních uzavřených nádobách 6 měsíců.

 

Hygiena a bezpečnost práce: Obsahuje cement. Dráždí oči a pokožku. Nesmí se dostat do rukou dětem. Chraňte se před vniknutím do očí a potřísnění pokožky. Při vniknutí do očí postižené místo důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Ve vytvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný.

 

Normy, atesty:

TAZÚS, ISO 9001, ISO 14001 

Výrobce: ARDEX BAUSTOFF GmbH, A 3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40

 

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice,  tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz