TECHNICKÝ LIST

(cena)

ARDEX 8+9

izolační hmota proti vlhkosti

 

Vnitřní použití:

Ochrana podkladů proti vlhkosti, utěsnění rohových mezer, napojení van, potrubních prostupů a podlahových odtoků, a sprchových oblastech nad vanami, vyrovnání a stěrkování nerovností, pod obklady a dlažby v podmínkách, jaké jsou ve sprchách, koupelnách a v místnostech s podlahovým odtokem.

 

Vnější použití:

Ochrana podkladů před vlhkostí na terasách a balkonech na cementových mazaninách a betonových podkladech. Terasy na zemním podloží musí být opatřeny izolací proti zemní vlhkosti. Podklady musí být provedeny s dostatečným spádem (2%), aby neumožňovaly dlouhodobý výskyt stojaté vody. ARDEX 8+9 zabraňuje pronikání vrchní vlhkosti do podkladu a následných výkvětů, nesupluje však normou předepsané stavební izolace proti vzlínavé, či tlakové spodní vlhkosti.

 

Pro následné lepení dlažeb a obkladů na ARDEX 8+9 používáme lepicí maltu ARDEX FB 9, nebo rychlomaltu ARDEX S 21 s přísadou ARDEXu E90.

 

Druh výrobku:

ARDEX 8+9 sestává z bezředidlové akrylátové disperze ARDEX 8 o měrné váze 1(1 l =1 kg), a reaktivního prášku ARDEX 9 na cementové bázi o sypké váze 1,2 kg/l. Při zpracování se oba komponenty spolu smíchají. Ve vytuhlém stavu je ARDEX 8+9 vodotěsný a vysoce elastický, a nezbarvuje spárovací hmoty.

 

Podklad:

Povrch podkladu musí být suchý,pevný,nosný a prostý nečistot. Podklady,jako dřevotřískové desky musí být provedeny podle směrnic pro provádění obkladů a dlažeb na dřevotřískových deskách,(např.musí být tyto desky odolné vlhkosti, dostatečně silné, spojené na drážkua pero a v krátkých odstupech propojené
s podkladem).

 

Pro lepení obkladů a dlažeb na izolaci ARDEX 8+9 se doporučuje flexibilní tenkovrstvá rychlomalta ARDEX S 16 s přísadou ARDEX E90, nebo vysoce flexibilní tenkovrstvá lepicí malta ARDEX S 48.

 

Sádrové omítky musí být suché,pevné,v jedné vrstvě min. 10 mm silné, nehlazené
a nefilcované. Musí být vyloučeno pronikání vlhkosti z podkladu, např.vnější zdí.
V tomto směru je nutno stavební podminky před izo-lačním opatřením přezkoumat.

 

Rozmíchání:

 

Záměsný poměr:

 

ARDEX 8+9 lze namíchat na stěrkovou nebo nátěrovou hmotu. Nejprve namícháme na stěrkovou konzistenci za účelem utěsnění rohových spár, napojení stěn atd.

3,5 kg akrylátové disperze ARDEX 8 a 5,0 kg reaktivního prášku ARDEX 9 nebo

17,5 kg akrylátové disperze ARDEX 8 a 25,0 kg reaktivního prášku ARDEX 9

K namíchání nátěrové konzistence se pak přimíchá zbývající akrylátová disperze ARDEX 8. Poměr míchání je:

3,5+1,5=5,0 kg akrylátové disperze ARDEX 8

5,0 kg reaktivního prášku ARDEX 9

nebo    

17,5+7,5=25,0 kg akrylátové disperze ARDEX 8

22,5 kg reaktivního prášku ARDEX 9

 

 

Zpracování:

Rozmícháme pouze tolik hmoty, kolik jí můžeme zpracovat během 45 minut. Tuhnoucí směs se nesnažíme doředit akrylátovou disperzí ARDEX 8.
U stěrkové konzistence nanášíme minimální vrstvu 3 mm. Vyplňování rohových spár, těsnění potrubních prostupů, napojení van a podlahových odtoků, jakož
i vystěrkování nerovností, provádíme ARDEXem 8+9 ve stěrkové konzistenci. Připojení,náchylná k praskání vyztužujeme vložením pletiva. Jakmile jsou tyto přípravy hotové a těsnicí hmota vytuhla, přetřeme tyto plochy hmotou rozmíchanou na nátěrovou konzistenci stejnoměrně a celoplošně štětcem, válečkem, či štětkou.

K získání vodotěsné ochranné vrstvy jsou zapotřebí min.2 nátěry o celkové tloušťce vrstvy min. 0,8 mm. Druhý nátěr může být proveden s časovým odstupem asi 1 hodiny po nátěru prvém. Spáry mezi zdí a podlahou se jistí vhodnými těsnicími

 

páskami (např.z kaučuko-bitumenu).Tyto pásky se vkládají do prvého nátěru a překrytím druhým nátěrem se upevňují na těsnicí vrstvu.

Je-li nutné přestěrkování za účelem vyrovnání podkladu,např. na hrubém zdivu, je nutná min.vrstva přestěrkování 3 mm.
 

Ukládání dlažeb
a obkladů:

 

Dlažby a obklady můžeme na ARDEX 8+9 začít provádět asi 2 hodiny po ukončení izolačních nátěrů.

K lepení keramických obkladů se doporučují ARDEX X7G a ve vnitřní výstavbě ARDEX S 16 nebo ARDEX S 48; pro dlažby ARDEX S 21 nebo ARDEX FB 9.

K získání elastického, vodoodpudivého maltového lože a pro použití hutných a na rubu hladkých obkladů a dlažeb přimícháváme do malt ARDEX X7G, ARDEX S16 a ARDEX S 21 umělopryskyřičnou přísadu ARDEX E90.

ARDEX 8+9 zpracováváme při teplotách 5 - 30°C. Vyšší teploty zkracují, a nižší prodlužují dobu tuhnutí.

 

Hygiena a bezpečnost práce: ARDEX 9 obsahuje cement. Rozmíchaná hmota reaguje alkalicky. Chraňte proto oči a pokožku.

Po kontaktu důkladně opláchněte vodou. Při kontaktu očí dodatečně vyhledejte lékaře. V provázaném stavu je produkt fyziologicky a ekologicky nezávadný.

 

Schválení a zkoušky:

-Certifikát TZÚS, ISO 9001, ISO 14001

 

Technická data podle kvalitativní normy ARDEX:

váha 1 l nátěrové

konzistence:

 

asi 1,3 kg/litr

spotřeba:

při nátěrové konzistenci (na 2 nátěry/m2)

asi 0,75 kg prášku

+ 0,75 kg disperze= 1,5 kg směsi

váha 1 l stěrkové

konzistence:

 

asi 1,4 kg /litr

 

při stěrkové konzistenci (v síle 3 mm / m2)

asi 2,5 kg prášku

+ 1,7 kg disperze= 4,2 kg směsi

zápalný bod:

žádný (nohoří)

 

 

třída škodlivin:

žádná

balení:

akrylátová disperze ARDEX 8:

 

 

 

kanystry po 5 a 25 kg netto

 

 

 

 

zpracovatelnost

 (při 20°C):

 

45 min.

 

 

reaktivní prášek ARDEX 9:

 

 

 

pytle po 5 kg (balené po čtyřech)

ztuhnutí nanesené

 

 

pytle po 25 kg (jednotlivě)

hmoty(20°C) :

. asi po 2 hod.

 

 

 

 

skladování:

V suchých prostorách

možnost dláždění

 

 

Disperzi ARDEX 8 chránit před

/obkládání (20°C)

asi po 2 hod

 

mrazem. Načaté nádoby dobře uzavřít

 

Výrobce: ARDEX BAUSTOFF GmbH A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40,
tel.: 0043-2754-7021, fax: 0043-2754-2490

 

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice
 tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz