TECHNICKÝ LIST

(cena)

ARDEX SB 15 těsnicí páska

ARDEX SK 12 těsnicí páska

 

Oblast použití:

Produkt je určen pro vnitřní prostory. Stěny i podlahy.

 

ARDEX SB 15 -těsnicí páska -K utěsnění a přemostění dilatačních spár, okrajových spár, rohů, spojů ohrožených tvorbou trhlin a prostupů.

 

ARDEX SK 12 -těsnicí páska -K utěsnění a přemostění dilatačních spár, okrajových spár, rohů, spojů ohrožených tvorbou trhlin a prostupů.

 

Použití společně se systémem:

ARDEX 1-K izolační hmota

ARDEX 8+9 izolační hmota

ARDEX 2-K izolační hmota

 

Druh výrobku:

Těsnicí pásky ARDEX jsou elastická těsnění s tkaninovou vložkou s dobrou schopností návratu do původního tvaru. Těsnicí pásky ARDEX jsou snášenlivé se silikonem a jsou odolné vůči vodě

a povětrnosti.

 

Podklady:

Podklady musí být suché, pevné, únosné a bez prachu a jiných nečistot. Dodržuje pokyny ke zpraco-vání uvedené v technických listech k izolačním hmotám ARDEX.

 

Zpracování:

Těsnicí páska se nalepí do ještě čerstvé izolační hmoty ARDEX a přitiskne se pomocí hladítka (před nalepením odlepte ochrannou fólii). Při lepení přes okrajové a dilatační spáry mírným vtlačením vytvořte vlnku. Těsnicí páska by se měla překrývat nejméně 5 cm.

K utěsnění prostupů ve stěnách odřízněte přiměřeně velký kus těsnicí pásky. Vyřízněte otvor velikostí odpovídající průměru prostupu nebo pásku křížem nařízněte. Potom proveďte nalepení do čerstvé těsnicí hmoty.

Při utěsňování podlahových vpustí a prostupů používejte skelnou tkaninu ARDEX. Potřebný otvor můžete připravit podle potřeby ještě před zpracováním. Skelnou tkaninu ohrňte přes trubkový prostup a vtlačte ji do izolační hmoty.

Při nanášení druhé vrstvy izolační hmoty ARDEX se provede úplné překrytí těsnicích pásek a skelné tkaniny těsnicí hmotou a těsnicí vrstvy se svážou.

Malá tloušťka těsnicích pásků a skelné tkaniny dovolují vytvoření bezpřechodového vyztužení těsnicích hmot ARDEX.

 

Upozornění:

Těsnicí pásku ARDEX nepoužívejte v přímém kontaktu s těsnicími hmotami a lepidly obsahujícími rozpouštědla.

 

 

 

 

 

 

 

Technická data podle kvalitativní normy ARDEX

 

Spotřeba materiálu:

Při výpočtu spotřeby počítejte s překrytím těsnicí pásky minimálně 5 cm

Balení:

Těsnicí páska ARDEX  SB 15 -Šířka: 10 cm a 15 cm

Délka role: 50 m Krabice po 1 roli

 

Těsnicí páska ARDEX SK 12 -Šířka: 12 cm

Délka role: 50 m Krabice po 1 roli

Skladování:

Skladovatelnost v chladu a suchu po dobu přibližně

24 měsíců.

 

Výrobce: ARDEX BAUSTOFF GmbH A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40

 

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice
 tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz