(uvedené ceny jsou bez DPH, DPH = 19%)

Fasádní a vnitřní akrylátový lak na reklamní práce,  tónovatelný do všech odstínů, stálobarevný.

číslo

název produktu

balení

cena

spotřeba/m2

7849

Dolwacryl základní VŘ bílý

plech. 3 kg

433,00

/kg

0,11kg/1 nátěr

 

Dolwacryl z. tónovaný (1 litr =1,2-1,25 kg)  cenová skup. I. cenová skup. II.
cenová skup. III.

plechovky 4 l plechovky 4 l plechovky 4 l

545,00
616,00
679,00

/l
/l
/l

0,11kg/1 nátěr
0,11kg/1 nátěr
0,11kg/1 nátěr

7850

Dolwacryl krycí VŘ bílý

plech. 3 kg

522,00

/kg

0,11kg/1 nátěr

 

Dolwacryl k. tónovaný (1 litr =1,2-1,25 kg)  cenová skup. I. cenová skup. II.
cenová skup. III.

plechovky 4 l plechovky 4 l plechovky 4 l

616,00
685,00
790,00

/l
/l
/l

0,11kg/1 nátěr
0,11kg/1 nátěr
0,11kg/1 nátěr

Plnotónový a tónovací systém pro fasádní a vnitřní barvy SLUPOL®

1501

Slupol PTB žlutá odstín 1501

vědra 7 kg

222,10

/kg

0,36-0,4kg

1502

Slupol PTB oranžová odstín 1502

vědra 7 kg

513,00

/kg

0,36-0,4kg

1503

Slupol PTB červená odstín 1503

vědra 7 kg

308,00

/kg

0,36-0,4kg

8250

Slupol PTB ox.žlutá 

vědra 8 kg

140,70

/kg

0,36-0,4kg

8251

Slupol PTB ox.červená 

vědra 8 kg

140,70

/kg

0,36-0,4kg

8252

Slupol PTB ox.černá 

vědra 8 kg

140,70

/kg

0,36-0,4kg

8253

Slupol PTB chrom.zelená 

vědra 8 kg

190,70

/kg

0,36-0,4kg

8254

Slupol PTB  umbra

vědra 8 kg

140,70

/kg

0,36-0,4kg

8255

Slupol PTB ox.hnědá 

vědra 8 kg

140,70

/kg

0,36-0,4kg

8256

Slupol PTB pr.žlutá 

vědra 8 kg

222,10

/kg

0,36-0,4kg

8257

Slupol PTB pr.modrá 

vědra 8 kg

264,30

/kg

0,36-0,4kg

Universální plnotónové a tónovací barvy COLORVIT ®

2003

Colorvit zlatý č.1518

vědra 7 kg

225,10

/kg

0,36-0,4kg

2004

Colorvit tabák.hnědý  č.526

vědra 7 kg

225,10

/kg

0,36-0,4kg

2005

Colorvit ultramarin (modrý) č.536

vědra 7 kg

264,30

/kg

0,36-0,4kg

2006

Colorvit jílově žlutý č.550

vědra 7 kg

225,10

/kg

0,36-0,4kg

Universální, nepojené tónovací pasty PINTASOL ®   (L=vnitřní, WL=vnější i vnitřní použití)

12400

žlutá  L 1

lahve 1 litr

1010,00

/ks

 

12410

žlutá  WL 11

lahve 1 litr

2178,00

/ks

 

12420

žlutá  L 12

lahve 1 litr

1703,00

/ks

 

12430

žlutá  L 15

lahve 1 litr

1350,00

/ks

 

12440

ox.žlutá  WL 21

lahve 1 litr

793,00

/ks

 

12450

červená  WL 41

lahve 1 litr

750,00

/ks

 

12460

červená  L 3

lahve 1 litr

1108,00

/ks

přídavek

12470

červená  WL 31

lahve 1 litr

2052,00

/ks

do 5% váhy

12480

fialová  WL 9

lahve 1 litr

1464,00

/ks

 

12490

modrá  WL 5

lahve 1 litr

1089,00

/ks

 

12500

ox.zelená  WL 61

lahve 1 litr

1357,00

/ks

 

12510

zelená  WL 6

lahve 1 litr

1446,00

/ks

 

12520

umbra zelená  WL 7

lahve 1 litr

885,00

/ks

 

12530

umbra pálená  WL 71

lahve 1 litr

946,00

/ks

 

12540

černá  WL 8

lahve 1 litr

685,00

/ks

 

 

 

 

Pomocné nátěry pro přípravu podkladu                (uvedené ceny jsou bez DPH, DPH = 19%)

číslo

název produktu

balení

cena

spotřeba/m2

6022

Docoplex-(odstraňovač nátěrů)

kanystr   6 kg

209,50

/kg

od 0,3kg

6022

Docoplex-(odstraňovač nátěrů)

kanystr  12 kg

209,50

/kg

od 0,3kg

9050

Acticide F1 - (protiplísňový  koncentrát)      

kanystr   10kg

378,00

/kg

0,02-0,03kg

1124

Silmalin -Žíravá  kapalina (fluát)

kanystr   5 l

256,50

/l

0,03-0,05kg

1123

Silmalin - Isol.podkl.nátěr (vnitřní)

kanystr   5 l

100,00

/l

0,03-0,07kg

1123

Silmalin - Isol.podkl.nátěr (vnitřní)

kanystr   25 l

87,70

/l

0,03-0,07kg

6690

Doldmatt SL (bílý-isolace vnitřních fleků)

vědro      22 kg

155,60

/kg

0,15kg/1 nátěr

6690

Doldmatt SL (bílý-isolace vnitřních fleků)

plech.     7 kg

179,60

/kg

0,15kg/1 nátěr

6787

Isomatt WV (bílý-vodouředitelný-izolace vnit. fleků)

vědro     22 kg

164,60

/kg

0,15kg/1 nátěr

9180

Ředidlo AL 100 (pro Doldmatt SL)

kanystr   5 l

98,80

/kg

cca 0,03kg

8213

Sl.Hloubk.podkl.nátěr NBR

kanystr   20kg

84,40

/kg

cca 0,15kg

8213

Sl.Hloubk.podkl. nátěr NBR

kanystr   5 kg

92,20

/kg

cca 0,15kg

6588

Dold-Tiefgrund VŘ

kanystr   23kg

170,60

/kg

0,03-0,1kg

7400

Dolwasil - Impregnace (hydrofobizace podkladů)

kanystr   20kg

317,30

/kg

0,15-0,3kg

Stěrkové hmoty pro opravy a vyhlazení fasád, stěn a stropů

číslo

název produktu

balení

cena

spotřeba/m2

8112

Pasteca-vnitřní disperzní stěrk.hmota bílá

vědra 20 kg

43,00

/kg

0,7kg /1mm

8412

Pasteca-vnitřní disperzní stěrk.hmota bílá

vědra 6 kg

51,00

/kg

0,7kg /1mm

84000

Arex A 828 (vnitřní bílá sádrová plnicí)
a spárování sádrokartonu (Ardex)

pytle 25 kg

41,90

/kg

1kg /1mm

84010

Ardex A 826 (vnitřní bílá sádrová vyhlazovací)
a spárování sádrokartonu (Ardex)

pytle 25 kg

44,90

/kg

0,05-0,1kg

84100

Ardex F 11 (bílá fasádní) (Ardex)

pytle 25 kg

53,60

/kg

1,2 kg/1mm

84060

Ardex F 3  (bílá, jemná, fasádní i vnitřní) (Ardex)

pytle 25 kg

112,20

/kg

1 kg/1mm

 

Ardex B 10 (jemná kosmetika betonu) (Ardex)

pytle 25 kg

69,50

/kg

1,2kg/1mm

84200

Ardex B 12 (šedá fasádní) (Ardex)

pytle 25 kg

44,60

/kg

1,2kg/1mm

84210

Ardex B 14 (šedá fasádní- kosmetika betonu) (Ardex)

pytle 25 kg

45,80

/kg

1,2kg/1mm

84220

Ardex B 20 (šedá vnější i vnitřní, i pod vodu) (Ardex)

pytle 25 kg

38,30

/kg

1,3kg/1mm

Nemrznoucí přísada do cementových malt a lepidel (uvedené ceny jsou bez DPH, DPH = 19%)

61200

Winterfrost (do cement. hmot pro práce v mrazu)

kanyst. 10 kg

50,00

/kg

spotřeba

61100

 Dávkování na 100 kg cementu, obsaženého

kanystry 5 kg

70,00

/kg

viz text vlevo

61000

 v maltě: 1 litr do -4°C, 2 litry od -4°C

lahve      1 kg

75,00

/kg

 

 

 

 

 

 

 

Minerální dekorativní omítky vrchní LB-CEMIX (Též pro zateplovací systém SLUPOTHERM)
číslo název produktu balení cena spotřeba/m2

62220

ZC 501-Minerální omítka zatíraná (do 1,2mm)

pytle      25 kg

9,46

/kg

2,5kg

62230

ZC 502-Minerální omítka zatíraná (do 2mm)

pytle      25 kg

9,46

/kg

3,0kg

62231

RC 502-Minerální omítka rýhovaná (do 2mm)

pytle      25 kg

9,46

/kg

3,0kg

62232

RC 504-Minerální omítka rýhovaná (do 4mm)

pytle      25 kg

9,46

/kg

5,0kg

Penetrace pod minerální vrchní omítky - koncentrát, ředění 1:3 vodou, spotřeba 0,05 kg/m2
19001 VWS Penetrolmix kanyst. 5 kg 65,00 /kg 0,04kg
19000 VWS Penetrolmix kanyst. 3 kg 69,00 /kg 0,04kg
19002 VWS Penetrolmix kanyst. 1 kg 71,00 /kg 0,04kg
Disperzní ušlechtilé omítky probarvené RE-COLOR (též pro zateplovací systém SLUPOTHERM)
číslo název produktu balení cena spotřeba/m2

 

RE color AP, adhezní disperzní penetrace

vědra 20kg

69,00

/kg

0,15kg

 

RE color K disperzní omítka zatíraná zrnitost 1mm, 1,5mm, 2mm a 3mm
bílá
barevný stupeň 6-8
barevný stupeň 2-3
barevný stupeň 0-1

(barevné odstíny podle vzorkovníku RELIUS, tmavé stupně 0-1 nejsou vhodné  pro velkoplošné použití na zateplovacím systému.)

 

 

vědra     25 kg
vědra     25 kg
vědra     25 kg
vědra     25 kg

 

 

49,00
61,60
88,80
127,50

 


/kg
/kg
/kg
/kg


zrno 1mm:
1,7kg
zrno 1,5mm:
2,5kg
zrno 2mm:
3,1kg

zrno 3mm:
4,2kg

 

RE color R disperzní omítka rýhovaná
zrnitost 1,5mm, 2mm a 3mm
bílá
barevný stupeň 6-8
barevný stupeň 4-5
barevný stupeň 2-3
barevný stupeň 0-1 

 

 

vědra     25 kg
vědra     25 kg
vědra     25 kg
vědra     25 kg
vědra     25 kg

 

 

49,00
61,60
70,40
88,80
127,50

 

 

/kg
/kg
/kg
/kg
/kg

 

zrno 1mm:
1,7kg
zrno 1,5mm:
2,5kg
zrno 2mm:
3,1kg

Disperzní strukturní omítky MISTRAL (Též pro zateplovací systém SLUPOTHERM)

 

Omítkový podklad bílý
(1 litr = 1,5 kg, spotřeba cca 0,2 kg / m2)

5 L (7,5 kg)
10 L (15 kg)

429,00
858,00

/ks

 

 

Omítkový podklad pastelový
(1 litr = 1,5 kg, spotřeba cca 0,2 kg / m2)

5 L (7,5 kg)
10 L (15 kg)

500,30
1000,50

/ks

spotřeba
viz text vlevo.

 

Omítkový podklad střední odstín
(1 litr = 1,5 kg, spotřeba cca 0,2 kg / m2)

5 L (7,5 kg)
10 L (15 kg)

538,50
1077,00

/ks

 

 

Omítkový podklad tmavý odstín
(1 litr = 1,5 kg, spotřeba cca 0,2 kg / m2)

5 L (7,5 kg)
10 L (15 kg)

633,00
1266,00

/ks

 

Zatíraná nebo rýhovaná strukturní omítka zrnitostí 1mm, 1,5 mm a 2 mm  (uvedené ceny jsou bez DPH, DPH = 19%)

 

bílá
(1 litr = 1,8 kg, spotřeby dle zrnitosti cca 1,8kg,  3kg a 3,5kg / m2)

5 L (9 kg)
10 L (18 kg)
15 L (27 kg)

415,10
830,30
1245,40

/ks

 

 

pastelová
(1 litr = 1,8 kg, spotřeby dle zrnitosti cca 1,8kg,  3kg a 3,5kg / m2)

5 L (9 kg)
10 L (18 kg)
15 L (27 kg)

388,00
776,10
1164,10

/ks

spotřeba
viz.text vlevo

 

střední odstín
(1 litr = 1,8 kg, spotřeby dle zrnitosti cca 1,8kg,  3kg a 3,5kg / m2)

5 L (9 kg)
10 L (18 kg)
15 L (27 kg)

415,10
830,30
1245,40

/ks

 

 

tmavý odstín
(1 litr = 1,8 kg, spotřeby dle zrnitosti cca 1,8kg,  3kg a 3,5kg / m2)

5 L (9 kg)
10 L (18 kg)
15 L (27 kg)

455,30
917,70
1366,00

/ks