ATO

 

EVA-Copolymere  - vinylacetátové kopolymery pro vstřikovací odlitky
Legenda: (1)=odformovací aditivum, (+)=střední obsah
Typ

Vlastnosti
Příklady použití


%
VA

Tavný index
(190°C-2,16kg)
g/10 min


speciální
aditiva


Elf
Atochem

ISO1133
ASTM D1328
DIN 53735


(1)


1020 VB 2


5


2


+


Drobné výrobky s vysokou houževnatostí.


1020 VB 3


7


2


+


Uzávěry, plata na ledové kostky.


1020 VN 3


9


3

 

Uzávěry lahví, patky na zachycení vibrací kolejnic.


1020 VG 3


9


3


+

Uzávěry lahví, patky na zachycení vibrací kolejnic.


1090 VN 3


9


9

 


Ploutve, uzávěry lahví, hračky.


1040 VN 4


14


4

 


Patky na zachycení vibrací kolejnic.


1020 VN 5


18


2

 


Fitingy, patky na zachycení vibrací kolejnic.


1080 VN 5


18


8

 

Měkké díly, těsnění.


1350 VN 5


18


35

 


24 - 03


24


3

 


28 - 05


28


7

 

Předpisy pro potravinářství:     Všechny typy produktu EVA splňují svým složením podmínky různých evropských a amerických zákonů pro styk s potravinami.