ANHYDRIDY, ZMĚKČOVADLA

 

Výrobce:  LONZA  SpA

druh

typ

Obchodní název / poznámka

Anhydridy

PA

Ftalanhydrid 

 

MA

Maleinanhydrid 

 

TMA

Trimelitát 

 

FA

Fumarová kyselina 

Změkčovadla

DOP

Diplast O (dioktylftalát)

 

DOP

Diplast M/G (pro medicinské účely)

 

DIBP

Diplast B (diisobutylftalát)

 

DBP

Diplast A (dibutylftalát)

 

DINP

Diplast N (diisononylftalát)

 

DIDP

Diplast R (diisodecylftalát)

Speciální změkčovadla

TOTM

Diplast TM (tri-2-etylhexyltrimilitát)

 

LINEAR TM

Diplast TM 7-9  (trimilitát lineárního alkoholu C7-C9)

 

LINEAR TM

Diplast TM 8 (trimilitát lineárního alkoholu C8)

 

LINEAR TM

Diplast TM 8-10 (trimilitát lineárního alkoholu C8-C10)

 

LINEAR

Diplast  L7-9 (ftalát lineárního alkoholu C7-C9)

 

BBP

Diplast  C (benzylbutylftalát)

 

DUP

Diplast  L11 (diundecylftalát)

 

DOA

Diplast  D (di-2-etylhexyladipát)

 

POLYMERICS

Polymix    (polymerní změkčovadlo)

 

DITA

Diplast  T  (ditridecyladipát)

Chlorináty

BCL

Benzylchlorid


Vyřizuje: Miroslav Kolář, tel.: 602 451 443,  fax: 387 203 634, 
e-mail: slupetzkycb@iol.cz