FASÁDNÍ A VNITŘNÍ BARVY - přehled a použití

 

Firma Erich Slupetzky GmbH Linz je výrobcem jedněch z nejkvalitnějších fasádních a vnitřních nátěrových hmot s více než padesátiletou tradicí na evropském trhu. Vyrábí širokou škálu produktů profesionální kvality, které můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

                                                                     

MINERÁLNÍ  a DISPERZNÍ
(značka Silmalin®)    (značka slupol®)

Fasádní minerální barvy jsou vhodné zvláště pro starší objekty se zvýšenou zavlhlostí a s minerálními, nebo sanačními omítkami, kde prioritou je intentzivní transport vlhkosti ze zdiva ve formě vodní páry,
 i pro nové objekty v čistém prostředí,
pokud nejsou zděny z porobetonu.

Výjimkou je minerální Silikonová fasádní barva Silmalin, která je vhodná i na porobetonové objekty,  i do nečistého a agresivního prostředí.

 

Vnitřní minerální barvy jsou vhodné zvláště pro starší objekty se zvýšenou zavlhlostí s minerálními či sanačními omítkami, kde prioritou je intentzivní transport vlhkosti ze zdiva ve formě vodní páry,

 ale i pro nové objekty s minerálními omítkami.

 

Fasádní disperzní barvy jsou vhodné pro nátěry objektů bez vnitřní zavlhlosti, kde prioritou je nenasákavost zvenčí a tím ochrana proti znečistění,

pro objekty s porobetonovým zdivem,
objekty betonové a na sádrové podklady.

 

Vnitřní disperzní barvy jsou vhodné pro nátěry
v objektech bez vnitřní zavlhlosti zdiva
s minerálními i disperzními omítkami,
na sádrových podkladech
a sádrokartonových konstrukcích.

Jsou vyráběny ve třech kvalitativních kategoriích od běžných (otěruvzdorných), přes silně disperzní (omyvatelné), po speciální (strukturní, protiplísňové,

a neporézní desinfikovatelné nátěry pro sokly, nebo vlhká a parná prostředí, jako kuchyně, prádelny a sprchy).