Betonové podlahy - speciální hmoty

ARDEX

Tyto hmoty slouží:

-k rychlým a trvanlivým opravám výtluků, výlomů, děr a prasklin, zatěžovatelných a vyschlých do 24 hod.

-k rychlým opravám schodů, pochůdných po 60 minutách

-k rychlému samonivelizačnímu vyrovnání a vyhlazení podlah, zatěžovatelných a vyschlých do 24 hod.

-k provádění rychlopotěrů zatěžovatelných a vyschlých do 24 hod.

-a dalším progresivním stavebním postupům, popsaných v technických listech jednotlivých hmot.

 

Samonivelizační stěrkové hmoty

ARDEX K30

Vnitřní, tenkovrstvá s vynikající roztékavostí pro vyrovnání menších nerovností, či zahlazení přílišné porezity betonu (např. pod nátěry), lze ji stahovat lehce až do “nulové” síly vrstvy, pochůdnost po 2-3 hod., zatěžovatelnost, kladení krytin, či nátěry možné po 24 hod. Vhodná i na podlahová topení.

ARDEX K15

Vnitřní, od 2 do 10 mm, s příměsí písku do libovolné síly vrstvy, pochůdnost po 2-3 hod., zatěžovatelnost, kladení krytin, či nátěry možné po 24 hod. Vhodná i na podlahová topení.

ARDEX 880

Vnitřní, do 5 mm, vyrovnání pod podlahové krytiny. Pochůdnost po 11/2 -2 hod.,zatěžo-vatelnost a kladení krytin, možné po 24 hod.

ARDEX A 55

Vnitřní, v tenkých i silných vrstvách, vyrovnání pod podlahové krytiny, pochůdnost po 1 hod., kladení krytin po 1 hod.!!!, parket po 2 dnech. Vhodné i na podlahová topení.

ARDEX K 301

Vnější i vnitřní, od 2 do 20mm síly vrstvy. Balkony, terasy, rampy,podloubí, dvory, chodníky, příjezdy garáží, parkoviště, dna bazénů a nádrží, podlahy trvale zatěžované vodou. Pochůdnost po 2-3 hod.

 

Správkové hmoty

ARDEX A 45

Vnitřní. Plnění děr a nerovností v libovolných vrstvách, u větších možnost příměsi písku, opravy schodů, a podest, vhodný pro podlahová topení. Pochůdnost po 1 hod., samonivelizační stěrkování možné po 1 hod., zatěžovatelnost a provádění nátěrů, dlažeb a krytiny do 1 dni.

ARDEX A 46 Vnější. Jako předchozí produkt, ale i pro vnější použití

ARDEX FIX

Vnitřní. Jemná blesková stěrka, lze stahovat do “nuly”. Plnění děr a nerovností v podlahách, při plošných pracech do 4mm síly fixace lišt a hmoždinek. Pochůdnost po 30 min.

ARDEX S21

Vnější vyrovnávací a lepicí rychlomalta, vyrovnávání a opravy vnějších potěrů, včetně spádových, pro větší vrstvy s příměsí písku. Pochůdnost po 11/2 hod.

ARDEX B14

Vnější stěrková hmota, kterou lze s disperzní příměsí ARDION 100 použít na opravy vnějších schodů.

 

Rychlopotěry

ARDEX A 35

Vnitřní unikátní rychlopotěr, pochůdný po 2 hod., zatěžovatelný po 24 hod., vyschlý (pod 3%) po 24 hod.!!! v jakékoliv vrstvě, takže již po jednom dni lze zatěžovat, provádět povrchové úpravy, kladení krytin a dlažeb.

ARDEX A 37 Vnitřní rychlopotěr, po 8 hod.pochůzný, po 7 dnech možno dláždit a klást podlahové krytiny včetně parket.
ARDEX A35 MIX Hotová směs pro výrobu vnitřních rychlocemnetových potěrů, propojených, nebo ukládaných na fólii či kročejovou izolaci. Potěry z ARDURAPID MIXu jsou po 3 hodinách pochozí a jsou-li uloženy na fólii, lze na ně již po 1 dni klást podlahové krytiny, a lepit dlažby.
ARDEX SB1

Vnitřní rychlopojivo polystyrenového granulátu pro vrstvy do 30 cm, které dobře tepelně izolují, málo zatěžují nosné konstrukce a na které lze již po 24 hod.provádět povrchové úpravy. Vhodné zvláště pro půdní vestavby.