HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚROVÉ A STĚRKOVÉ HMOTY

Vnitřní hydroizolace pod dlažby a obklady:

ARDEX S1K

Jednosložková hydroizolační nátěrová a stěrková hmota pod vnitřní dlažby a obklady.

Vnější a vnitřní hydroizolace pod dlažby a obklady:

ARDEX 8+9

Dvousložková hydroizolační nátěrová a stěrková hmota pod vnější i vnitřní dlažby a obklady teras, balkonů, koupelen, prostupů, vpustí atd. v nátěrových i silných vrstvách.

ARDEX DB

Těsnicí páska na rohy, spáry a styky stavebních konstrukcí při aplikaci hydroizolačních hmot Ardex 1K a Ardulan 8+9.

Vnější a vnitřní hydroizolace pod dlažby, obklady a fólie bazénů a nádrží:

ARDEX P2K

penetrace-základní nátěr

ARDEX S2K

-2-složková hydroizolační stěrková hmota pod dlažby a obklady bazénů a nádrž

ARDEX SB 15

-těsnicí páska na rohy, spáry a styky stavebních konstrukcí při aplikaci hydroizolační hmoty Ardex 2K
a Ardex 8+9