Minerální fasádní a vnitřní barvy SILMALIN® 
- charakteristika, přehled a použití

Minerální nátěrové systémy SILMALIN® jsou vhodné pro minerální podklady. U starších objektů se závadnými izolacemi proti vzlínavé vlhkosti jsou dokonce podmínkou pro funkční řešení povrchových úprav. Jsou-li tyto objekty z důvodu zavlhčení zdiva opatřeny sanačními omítkami, je zásadní podmínkou pro zachování funkčnosti těchto omítek minerální silikátový nátěr. Jako minerální se obecně označují nátěrové hmoty, v nichž přísada modifikačních umělých pryskyřic nepřesahuje 5%, a mezi tyto vnitřní a fasádní silikátová a silikonová fasádní barva SILMALIN patří.

Pouze minerální silikátové nátěry v sobě spojují tyto vlastnosti:

a)     netvoří na povrchu film, jako všechny disperzní akrylátové nátěry, ale mikroskopické srůsty s povrchem fasády ve formě porézní krystalické mřížky a nezpůsobují vrstvení opakovaných nátěrů.

b)     krystalická mřížka, kterou na povrchu fasády, či vnitřní omítky vytvoří, je dostatečně propustná pro difuzi vodních par z vlhčích zdí a sanačních omítek. V tomto ohledu je minerální silikátová fasádní barva SILMALIN 5 -13 krát průchodnější (rd= 0,03m), než nejdifuznější akrylátové barvy, u nichž je rd= 0,15 až 0,4m. 
Upozornění: Na trhu jsou i "takzvané"silikátové a silikonové barvy, ale na bázi akrylátu ve funkci pojiva, s malými silikátovými a silikonovými přísadami, jejichž zkratky či přídomky, použité v obchodním názvu, mohou (snad i záměrně) mýlit  odběratele, a které správně patří do kategorie disperzních akrylátových barev
.
 

Pro tónování nátěrových hmot používá naše firma pouze stálobarevné, alkalitě a povětrnosti odolné anorganické pigmenty. Tónujeme podle vzorkovníku SILMALIN-SLUPOL, cizích vzorkovníků, nebo podle vzorků z fasád. Rádi odborně zkonzultujeme reálné možnosti barevného řešení s příslušným architektem, prováděcí firmou, či investorem, což patří k našim bezplatným službám. 

Volbu správného typu nátěrové hmoty pro konkrétní druh podkladu usnadní níže uvedená tabulka:

 

TABULKA VHODNOSTI MINERÁLNÍCH NÁTĚRŮ SILMALIN NA RŮZNÝCH TYPECH PODKLADŮ.

LEGENDA:    ano=podmíněně vhodné; ano = vhodné; ANO = velmi vhodné až ideální; ne = nevhodné; + P = příslušná penetrace (viz technické listy jednotlivých nátěrových hmot, které otevřete kliknutím na jejich názvy v tabulce)

 

druh  koko

4200
Malířské vápno šestileté
siliká

4300
Malířské vápno Superkalk

1000
Nátěrový prášek Silmalin

1200
Nátěrový hydroprášek  ES 4

3030
 Vnitřní silikátová barva Silmalin

3000
Silikátová fasádní barva  Silmalin

4400
Silikonová fasádní barva  Silmalin

sádrové omítky

vnitřní ano

vnitřní ano

ne

ano+ P

ne

ne

ano+ P

vápenné omítky

ano

ano

ano

ano

vnitřní ano

ANO+ P

ANO+ P

vápenocement. omítky

ano

ano

ANO

ano

vnitřní ANO

ANO+ P

ANO+ P

cementové omítky

ne

ne

ano

ano

vnitřní ANO

ano+ P

ano+ P

sanační omítky

ne

ne

vnitřní ano

ne

vnitřní ANO

ANO+ P

ano+P

beton a eternit

ne

ne

ano

ano

vnitřní ano

ano+ P

ano+ P

cementovláknité desky (Cetris)

ne

ne

ne

ne

vnitřní ANO

ANO+ P

oboustranně

ano+P

oboustranně

přírodní kámen

ne

ne

ano

ne

vnitřní ANO

ano+P

ANO+P

disperzní omítky

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ANO+ P

zateplovací systém s minerální omítkou

ne

ne

ne

ne

vnitřní ANO

ANO+P

ANO+P

zateplovací systém s disperzní omítkou

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ANO+P

staré nátěry vápenné

ano

ano

ANO

ANO

vnitřní ANO

ANO+P

ANO+P

staré nátěry silikátové

ne

ne

ne

ano

vnitřní ANO

ANO

ANO

staré nátěry silikonové
a disperzní

ne

ne

ne

silikonové ne, disperzní ano

ne

ne

ANO