Nátěry pro přípravu a úpravu podkladů

 

          Čistění stavebních podkladů

1200 SLUP-INDUSTRIEZUSATZ - účinná čisticí a odmašťovací přísada, pro čistění fasád se přidává v poměru 1 díl prostředku na 15 dílů vody, vhodná pro čistění tlakovou vodou.

          Odplísnění stavebních podkladů

9050 ACTICIDE F1 -protiplísňový konzervační a sanační koncentrát. Pro sanační roztoky na zaplísněné zdivo používáme koncentraci 2-5 %tní, aplikovanou 2-3x štětkou po oschnutí vždy  okartáčujeme.

          Odstranění disperzních a syntetických nátěrů, laků a spreyů

6022 DOCOPLEX-ODLEPTÁVACÍ PROSTŘEDEK -velice účinný přípravek k odleptávání starých disperzních nátěrů a jejich zbytků z fasád. Vhodný i pro odstranění spreyerských výtvorů z minerálních nátěrů fasád. Neobsahuje parafin, omývá se vodou.

          Fluát pro zasolené a slinuté podklady

1124 ŽÍRAVÁ KAPALINA SILMALIN -víceúčelový fasádní prostředek k dočasné izolaci zavlhlých a zasolených podkladů před nanášením sanačních omítek, neutralizaci a egalizaci nestejně alkalických podkladů, ošetření slinutých povrchů starých omítek. Ničí houby a mechy, přeměňuje rozpustné soli na nerozpustné vápenosilikátové fluorhydráty.

          Lazurní prostředek na minerální podklady

4100 FIXATIV 2-K MINERÁLNÍ BARVY SILMALIN -fixativ na bázi sodného vodního skla, vhodný pro lazůrování minerálních podkladů (kámen, režné zdivo minerální omítky a pod.), při příměsi pigmentů. Následně se doporučuje impregnace následujícím produktem 7400.

          Hydrofobizace zdiva, omítek a minerálních nátěrů

7400 DOLWASIL- IMPREGNACE F7400 -transparentní hydrofobní nátěr na všechny druhy minerálních podkladů, odpuzuje vodu, ale nebrání difuzi vodních par. Omezuje výron solí na povrch zdiva a fasád, izoluje je před vlhkostí a snižuje jejich znečistění. Vhodný zvláště pro ošetření kamenných stavebních dílů a režného zdiva.

          Fasádní penetrace pod disperzní (akrylátové) barvy

6588 DOLD-TIEFGRUND VŘ -vodou ředitelná zpevňující a neutralizující penetrace na fasádní a vnitřní omítky a správky pod disperzní barvy. Ředění 1:1 až 1:5 vodou podle savosti, zvětralosti a pórovitosti podkladu. (Dold-produkt)

8213 HLOUBKOVÝ PODKLADOVÝ NÁTĚR SLUPOL NBR (na bázi rozpouštědel) -bezbarvá penetrace na bázi pojiv z akrylových, alkydových a pliolitních pryskyřic, ředitelná ředidlem S6006(maximálně 10-15%) na fasádní omítky a správky pod disperzní barvy pro zpevnění a neutralizaci alkalických podkladů, dobře pronikající do materiálů.

          Vnitřní penetrace pod disperzní (akrylátové) barvy

1123 IZOLAČNÍ PODKLADOVÝ NÁTĚR SILMALIN -vodní emulze jemné molekulární struktury,dobře pronikající do podkladu. Je vysoce difuzní, netvoří film,egalizuje a zajišťuje stejnou savost podkladu. Slouží jako přednátěr sádrových podkladů, sádrokartonu, správek a příliž savých podkladů. Ředění 1:2 až 1:5 vodou.

          Izolace vnitřních fleků a nikotinu

6690 DOLDMATT SL + ŘEDIDLO AL 100  -nátěr, sloužící k spolehlivé izolaci nikotinu a jiných fleků na vnitřních stěnách (včetně prostupujících hlinek). Bílá, matná barva, formulovaná bezzápachovými rozpouštědly. Speciálně modifikované, olej obsahující pojivo, garantuje dobrý průnik do podkladu a minimální povrchové pnutí. Již jeden nátěr izoluje a lze jej přetírat kvalitními disperzními barvami.  (Dold-Produkt)