Stěrkové hmoty pro úpravy fasád, stěn a stropů

 

Stěrkové hmoty pro vnější i vnitřní použití

 

                                    Název:

vhodnost použití na:

FASSIT 11

bílá SMS

ARDEX B10
šedá jemná
SMS

ARDEX B12

šedá SMS

 

ARDEX B14

šedá SMS

ARDEX B20

šedá SMS

opravy omítek:

-rozpraskaných vrchních

-plnění děr a nerovností

-plošné stěrkování
/
vyhlazení

 

ano

ano

ano


---
---
---
 


ano

ano

ano

 

---

---

---

 

---

ano

ano

opravy říms a ozdob:

ano

---

ano

---

ano

opravy pohledového zdiva:

ano

---

ano

ano

ano

opravy umělého kamene:

ano

ano

ano

ano

ano

opravy beton.konstrukcí:

jako příměs

ano

ano

ano

ano

prefabrikátů na stavbě:

jako příměs

ano

ano

ano

---

prefabrikátů ve výrobě:

jako příměs

ano

ano

ano

---

opravy vnějších schodů:

---

---

---

ano+1

---

stěny a bazénů a nádrží:

---

---

ano

---

ano

plošné stěrkování:

-obkladů

-kovů

-plastů

 

ano+2

ano+2/3

ano+2


ano+2
ano+2/3
ano+2

 

ano+2

ano+2/3

ano+2

 

ano+2

ano+2/3

ano+2

 

ano+2

ano+2/3

ano+2

Poznámky: +1 = příměs disperze Ardion 100, +2=přednátěr podkladu přípravkem Ardion 82 (uvnitř)

+3 = přednátěr přípravkem Ardipox FB (venku)

NOVINKA: ARDEX F3 (Arduplast F3) Vysoce elastická jemná bílocementová rychle schnoucí stěrková hmota pro vnější i vnitřní použití.

                                  

 

Stěrkové hmoty pro vnitřní použití

 

                                   Název:

vhodnost použití na:

ARDEX A828

  bílá SMS

ARDEX A826

bílá SMS

opravy omítek:

-plošné vyhlazování

-plnění děr a nerovností

 

ano

ano

 

ano

---

spárování sádrokartonu:

ano(plnění spár)

ano(vyhlazení spár)

plošné stěrkování:

-betonu a pórobetonu (Hebel,Ytong)

-zdiva   

-obkladů, umělých hmot, dřevotřísky  

 

 

ano

ano

ano+2

 

 

---

---

ano+2

 

Poznámka: +2 =přednátěr podkladu přípravkem Ardion 82,  +4 =na příliž savých podkladech přednátěr
hodně zředěnou 8202 Slupol-Vnitřní disperzí Extra, nebo 1123 Izolačním podkladovým nátěrem,
ředěným 1:2 až 1:3 vodou