DISPERZNÍ FASÁDNÍ BARVY SLUPOL®  - přehled a použití

Disperzní akrylátové nátěrové hmoty, k nimž patří fasádní barvy SLUPOL®, jsou použitelné jak na minerální, tak na disperzní (umělopryskyřičné) omítky a nátěry, ale pouze na objektech, které jsou dobře izolovány proti všem zdrojům vlhkosti. Jsou vodotěsnější, než většina minerálních nátěrových hmot, (poskytují podkladu dokonalou ochranu před povětrností a znečistěním), ale tím také méně paropropustné (kladou větší odpor vodním parám, difundujícím ze zvlhlých podkladů).

Nejdifuznější z této skupiny barev je 8377 Uni-Sluposil (rd= 0,12 při vodotěsnosti 0,07 l m2 na porobetonu a 0,00 l m2 na betonu), který je například kvalitním východiskem při řešení objektu s horšími izolacemi, na němž bylo nutno z větší části ponechat staré, ale držící disperzní nátěry. Tato barva je současně vhodná pro renovace i prvé nátěry zateplovacích systémů.

Pro objekty, u nichž není kladen důraz na difuzi vodních par zevnitř, ale  hlavně na ochranu proti vnější vlhkosti, agresivním látkám a CO2, jako jsou betonové monolitické a montované stavby, průmyslové haly, komíny a pod. je naopak vhodná 8210 Fasádní barva z čistého akrylátu (rd= 0,4m m=3338),  s malou spotřebou a sníženou propustností CO2, kterou lze na běžných nosných podkladech aplikovat bez penetrace, což přináší velké úspory při velkoplošných a výškových pracích.

Produkty Poroplast (nátěrové omítkoviny armované vlákny), mají schopnost do značné míry korigovat nesrovnalosti ve struktuře povrchu fasády a překrývat vlasové trhliny. Vhodnost použití jednotlivých fasádních nátěrů SLUPOL® je uvedena v následující tabulce.

 

TABULKA VHODNÝCH FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ SLUPOL NA RŮZNÝCH TYPECH PODKLADŮ
Legenda:
ano = vhodné; ANO - ANO = velmi vhodné až ideální; ne = nevhodné;

NE =technologicky naprosto nesprávné, P = příslušná penetrace
(viz technické listy jednotlivých
barev, které otevřeme kliknutím na jejich číselná označení v tabulce)

 

POROPLAST

8106

POROPLAST
 8118

FAS.BARVA z čistého

AKRYLÁTU  8210

SLUPOL-

UNI-SLUPOSIL 8377

sádrové podklady

ne

ne

ANO

ne

vápenné omítky

ano+P

ano+P

NE

ano+P

vápenocement. omítky

ANO+P

ANO+P

ano+P

ANO+P

cementové omítky

ano+P

ano+P

ANO

ano+P

sanační omítky

NE

NE

NE

ne

beton a fasádní eternit

ano+P

ano+P

ANO

ano+P

desky typu Cetris

ne

ne

ano

ANO+P

disperzní omítky

ano+P

ano+P

ANO

ANO+P

zateplovací systémy

ne

ne

NE

ANO+P

staré nátěry vápenné

ano+P

ano+P

NE

ano+P

staré nátěry silikátové

ano

ano

ne

ano

staré nátěry silikonové

NE

NE

NE

ano

staré nátěry disperzní

ANO

ANO

ANO

ANO