DISPERZNÍ VNITŘNÍ BARVY SLUPOL® speciální nátěrové systémy
Jedním rozhodujícím a často opomíjeným faktorem pro výběr vnitřní nátěrové hmoty jsou:

a) zvláštní vnitřní prostředí, jaká mají:

koupelny, umývárny, kuchyně a prádelny

 

 

prostředí
vlhka
a páry
 

          

 


nátěrový systém:

- 1x 8215 Protiplísňová barva Slupol

+1x 8208 Latexová barva hedvábně lesklá Slupol
nebo
2x 8215 Protiplísňová barva Slupol

restaurace a společenské místnosti, kde se kouří 

 potřeba
izolce
nikotinu 

nátěrový systém:
- 2x Doldmatt SL

nebo 1x Doldmatt SL
+1x 8202 Slupol -Vnitřní disperze Extra


b) podklady se zvýšenou mechanickou, popřípadě chemickou zátěží, jako:

 

 

 sokly veřejných budov

zátěž
 

na oděr

a nečistoty


 

 

nátěrový systém:
- 1x 8202 Slupol-Vnitřní disperze Extra (řídká),
+1-2x 8208 Latexová barva hedvábně lesklá Slupol
nebo
2x 8101 Leskoplast Slupol
 
nebo strukturní vodou ředitelný systém:
1x 8202 Slupol-Vnitřní disperze Extra (řídká),
+1x 8102 Strukturní pasta Slupol
+1x 8208 Latexová barva hedvábně lesklá Slupol
nebo 8205 Lesklá bazbarvá disperze Slupol

 sokly nemocnic
a potravinářských provozů


zátěž
- časté mytí,

desinfekce


 
nátěrový systém:
- 1x 8202 Slupol-Vnitřní disperze Extra (řídká),

+1-2x 8208 Latexová barva hedvábně lesklá Slupol

 

Poznámka: Dalším typem velmi rizikového prostředí jsou chladírenské prostory a zimní stadiony.
Prostředí těchto objektů je vzhledem k nízkým teplotám, vysoké vlhkosti, malé nebo žádné cirkulaci vzduchu a kondenzacím vlhkosti daleko horší, než na fasádách, které často vysouší slunce a vítr.

Proto je nutno v těchto objektech používat pouze nejodolnější fasádní kvalitu nátěrových hmot, a to tzv. „čistý akrylát“ (nikoliv levnější styren-akrylát, který inklinuje k  bobtnání). Z naší nabídky můžeme doporučit spolehlivý produkt 8210 – Fasádní barvu z čistého akrylátu Slupol.