Povrchové úpravy
fasád, stěn
     a stropů
.          

 

 

 

 
Příprava podkladů Nátěry pro přípravu podkladů
Stěrkové hmoty pro úpravu podkladů
Fasádní a vnitřní barvy Přehled barev, 
Vápno a minerální barvy Silmalin
Disperzní vnitřní barvy Slupol,
Speciální vnitřní nátěrové systémy
Disperzní fasádní barvy Slupol 
Barvy na fasádní reklamy.
Lepicí a spárovací hmoty Lepicí malty
Spárovací hmoty
Hydroizolační hmoty
Nátěrové a stěrkové hmoty Ardex
 
Povrchové úpravy dřeva, kovů a plastů Transparentní a lazurní nátěry dřeva

Krycí nátěrové systémy

Impregnace, Lazury

Základní barvy
Krycí barvy

Betonové podlahy Opravy, samonivelizace, potěry a nátěry Speciální hmoty Ardex
Penetrace a příměsi
Nátěry betonových podlah